20 weken echo

De 20 wekenecho wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Hoofddoel van de 20 wekenecho is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Anatomie

Voorbeelden van afwijkingen die tijdens de 20 wekenecho kunnen worden gezien: open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, afwijkingen van armen of benen. 

Het is belangrijk om te weten dat niet alle aandoeningen met een echo zijn op te sporen, dat sommige aandoeningen nog niet zichtbaar zijn en dat er ook aandoeningen door de echoscopiste kunnen worden gemist. 

Je keuze maken

Denk vooraf goed na of je wel of niet een 20 wekenecho wilt laten maken. De volgende argumenten kunnen daarbij een rol spelen:

  • Het overgrote deel van de echo’s heeft een gunstige uitslag. Dit werkt geruststellend en zal de binding met je kindje verhogen. De echo is dan een leuke ervaring.
  • Echoscopie is een veilige onderzoeksmethode. Men past echoscopie al meer dan 30 jaar op grote schaal toe. Tot nu toe zijn er in de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek geen nadelige gevolgen naar voren gekomen. Een garantie dat onbekende effecten nooit zullen optreden, is niet te geven.
  • Een gunstige uitslag van de echo is geen garantie voor een gezond kind. Als organen er bij het SEO normaal uitzien, hoeft dat niet automatisch te betekenen dat zij ook goed functioneren. Ook kunnen er aandoeningen gemist worden door de echoscopist of zijn sommige aandoeningen nog niet vast te stellen bij 20 weken.
  • Als er een vermoeden bestaat op een aandoening, dan zal je worden verwezen naar een ziekenhuis voor verder onderzoek. Soms moet er een traject in gang gezet worden wat de meeste ouders als verontrustend kunnen ervaren. Afhankelijk van de ernst van de aandoening zullen er voorbereidingen worden getroffen voor een zo optimale opvang van het kindje na de geboorte. Ook hebben ouders tot 24 weken de mogelijkheid om de zwangerschap af te laten breken.
  • Het kan zijn dat de echoscopist iets niet helemaal goed kan beoordelen. De beeldvorming bij de echo is o.a. afhankelijk van de ligging van het kindje, de plek van de placenta en de moederlijke buikwand. Een gespierde, of een dikke buikwand bemoeilijken de echo. Als de echoscopiste ergens over twijfelt zal zij altijd een tweede echo laten maken in een ziekenhuis, of je voor een herbeoordeling laten terugkomen. Dit kan soms ongerustheid veroorzaken die achteraf dan onnodig bleek te zijn.
  • Sommige mensen willen tijdens de zwangerschap (nog) niet weten of het kindje een aandoening heeft. In dat geval moet je sterk overwegen of het zinnig is om een SEO te maken.

Als ouders kiezen voor een SEO dan zal deze plaats vinden tussen de 18e en 22e zwangerschapsweek (bij voorkeur rond de 19e week). 

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek (GUO) in een gespecialiseerd ziekenhuis. Uw kind wordt dan nader onderzocht. Soms krijgt u ook een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek aangeboden. Bij een vruchtwaterpunctie is er een kleine kans op een miskraam

Kosten

De 20 wekenecho zit in de basisverzekering en wordt dus vergoed. Het Geboortecentrum zal de declaratie indienen bij jouw verzekering. Je hoeft dus zelf niets te betalen.

Meer weten?

GUO

Een GUO (Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek) is een uitgebreid echoscopisch onderzoek. Een GUO vindt altijd plaats in een gespecialiseerd ziekenhuis en wordt gemaakt door een GUO-echoscopist. Tijdens een GUO wordt de foetus zeer nauwkeurig echoscopisch onderzocht. Voor het maken van een GUO is het nodig dat er een medische reden is. 

Prenatale screening

Onderzoek

Je kunt in de zwangerschap de baby laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening. Je kunt kiezen voor twee onderzoeken: (1) de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en (2) onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (20 wekenecho). Je kunt zelf beslissen of je deze onderzoeken laat doen. 

Eigen keuze echo

Een eigen keuze echo in het Geboortecentrum

Steeds vaker merken wij dat zwangere vrouwen graag een echo willen zonder dat daar een medische reden voor is. Daarom biedt het Geboortecentrum je de mogelijkheid om, als jij dat wilt, extra echo’s te laten maken. Deze echo’s zijn zonder medische indicatie en worden niet door je zorgverzekeraar vergoed. De kosten voor zo’n “eigen keuze echo” betaal je daarom zelf.

Pretecho

Wil je naast de medische echo's ook nog op een ander moment in alle rust van een echo genieten, dan kan je een pretecho laten maken.