Na de geboorte moet het kind worden aangegeven bij de Burgelijke Stand van de gemeente waar het geboren is. Meestal wordt dit gedaan door de vader. Als er geen vader is of als hij geen aangifte kan doen, dan moet iemand anders dat doen die bij de bevalling aanwezig was. De moeder mag altijd geboorteaangifte doen. In sommige gemeenten is het mogelijk een deel van de aangifte via DigiD te doen.

Binnen 3 dagen

De aangifte moet binnen drie dagen na de geboorte plaatsvinden. Valt één van die drie dagen in het weekend of op een algemeen erkende feestdag? Dan kan de aangifte soms later plaatsvinden. Voor het doen van de aangifte kan je een afspraak maken of gewoon langs gaan tijdens de openingstijden van de gemeente.

Wat heb je nodig?

Neem bij de aangifte de volgende zaken mee:

  • Geldig legitimatiebewijs van beide ouders
  • Ben je getrouwd? Trouwboekje om jullie kind bij te schrijven
  • Ongehuwd? Afschrift van de erkenningsakte meenemen
  • Heb je een akte van naamskeuze laten opmaken neem deze dan ook mee
  • Denk ook aan de geboortedatum en geboortetijd van je kind

Bij de aangifte krijg je een geboorteakte en burgerservicenummer (BSN) van je kind mee

Voor meer informatie kijk op de website van de Rijksoverheid