Geboortecentrum PUUR is inzamelpunt voor de Stichting Baby Hope. Ongebruikte materialen van het kraampakket kan je bij ons inleveren, zodat zij gebruikt kunnen worden ten behoeve van kraamprojecten in ontwikkelingslanden (o.a. Benin, West-Afrika).