Het gebruik van drugs (soft- en harddrugs) in de zwangerschap kan de ontwikkeling van de baby ernstig verstoren. Door het gebruik van drugs wordt de kans op aangeboren afwijkingen en complicaties vergroot. Welke nadelige effecten er kunnen optreden is afhankelijk van wat je hebt gebruikt, in welke dosis je gebruikt hebt, en op welk moment van de zwangerschap. Heb je drugs gebruikt toen je nog niet wist dat je zwanger was, meldt dit dan aan de verloskundige. Zij kan uitzoeken welke (mogelijke) gevolgen dit heeft voor je zwangerschap.

Download de folder over roken, alcohol en drugs in de zwangerschap van Trimbos-instituut.