Wanneer je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt dan zal de biologische vader het kindje moeten erkennen om zich ook juridisch de vader te kunnen noemen. Pas dan is hij verplicht het kind te onderhouden en krijgt hij een erfrechtelijke band met hem of haar. Je kunt de baby erkennen nadat hij of zij geboren is maar ook al voor die tijd, dat wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd.

Het is aan te raden om dit op tijd te doen, voor het geval dat de vader iets overkomt tijdens de zwangerschap of als je te vroeg bevalt. Bij erkennen kun je meteen de naamkeuze regelen. Hiervoor ga je samen met de vader van het kindje naar de Burgerlijke Stand. De naamkeuze geldt meteen voor alle volgende kinderen die het stel krijgt en kan alleen in hele speciale gevallen achteraf worden gewijzigd.

Erkennen doe je bij de Burgerlijke Stand. Om een kind te kunnen erkennen is toestemming nodig van de moeder. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Voor meer info kijk op www.haarlemmermeergemeente.nl of www.rijksoverheid.nl

Duomoeder

Bij lesbische relaties is het mogelijk dat ook de duomoeder juridisch ouder wordt van de baby. Haar moederschap kan automatisch ontstaan door geboorte van het kind of door erkenning. Dit is onder andere afhankelijk van of het stel getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft en van de donor. Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid.

Ouderlijk gezag

Wanneer een ongehuwde partner het kind erkend heeft, betekent dat niet, dat hij/zij ook het ouderlijk gezag met de moeder deelt. Ouderlijk gezag is het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Daarnaast is diegene die het ouderlijk gezag over een kind heeft, ook zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Ieder kind onder de 18 jaar staat onder ‘gezag’ van één of meerdere volwassenen.

Aangifte

Na de geboorte moet het kind worden aangegeven bij de Burgelijke Stand van de gemeente waar het geboren is. Meestal wordt dit gedaan door de vader. Als er geen vader is of als hij geen aangifte kan doen, dan moet iemand anders dat doen die bij de bevalling aanwezig was. De moeder mag altijd geboorteaangifte doen. In sommige gemeenten is het mogelijk een deel van de aangifte via DigiD te doen.