Een GUO (Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek) is een uitgebreid echoscopisch onderzoek. Een GUO vindt altijd plaats in een gespecialiseerd ziekenhuis en wordt gemaakt door een GUO-echoscopist. Tijdens een GUO wordt de foetus zeer nauwkeurig echoscopisch onderzocht. Voor het maken van een GUO is het nodig dat er een medische reden is. 

Wanneer een GUO?

Wanneer er in de zwangerschap een reden is voor het maken van een GUO, dan krijg je van je verloskundige een verwijzing. Er is dan sprake van een medische indicatie voor deze echo. Bijvoorbeeld:

  • Wanneer je een hoger risico hebt op afwijkingen bij de baby dan gemiddeld. Bijvoorbeeld omdat je medicijnen hebt geslikt die mogelijk schadelijk zijn voor het kind. Of omdat er in je familie een aandoening voorkomt waarop jouw baby ook meer kans heeft. 
  • Wanneer er na onderzoek in het kader van prenatale screening aanwijzingen zijn op afwijkingen. 
  • Bij afwijkende groei van de baby.

Kosten

De kosten voor een GUO vallen binnen het basispakket van de zorgverzekering en worden volledig vergoed. 

Prenatale screening

Onderzoek

Je kunt in de zwangerschap de baby laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening. Je kunt kiezen voor twee onderzoeken: (1) de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en (2) onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (20 wekenecho). Je kunt zelf beslissen of je deze onderzoeken laat doen. 

20 weken echo

20 weken echo

De 20 wekenecho wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Hoofddoel van de 20 wekenecho is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.