Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig opgewekt. De gynaecoloog kan een inleiding adviseren wanneer verwacht wordt dat de situatie van je baby buiten de baarmoeder gunstiger is dan daarbinnen. Veel voorkomende redenen om voor een inleiding zijn; ‘over tijd’ zijn (serotiniteit), langdurig gebroken vliezen, groeivertraging van de baby, pre-eclampsie of zwangerschapsdiabetes.

Oxytocine

Een bevalling kan alleen opgewekt worden wanneer de baarmoedermond een beetje open en verweekt is (= rijpe baarmoedermond). Door middel van een inwendig onderzoek zal de gynaecoloog de rijpheid van de baarmoedermond beoordelen. Kan de gynaecoloog bij de vliezen dan worden deze ’s ochtends gebroken op de afgesproken dag. Hierna is het wachten op spontane weeën, maar vaak heeft je baarmoeder wat extra oxytocine (hormoon) nodig die via het infuus gegeven wordt.

Primen

Is je baarmoedermond onrijp, dan kan de baarmoedermond op twee manieren ‘rijp’ gemaakt worden (‘primen’):

  1. Ballonkatheter; met behulp van een speculum (eendenbek) wordt de katether in de baarmoedermond gebracht en gevuld met water. Vaak valt de katheter eruit zodra er ontsluiting is.
  2. Hormonen (prostaglandines); in de vorm van gel, tabletten of een vetertje worden de prostaglandines bij de baarmoedermond ingebracht.

Tijdens dit proces van primen blijf je opgenomen op de afdeling verloskunde. Zodra je ontsluiting hebt, kom je op de verloskamers waar je je kindje ter wereld zult brengen.

De bevalling

Een ingeleide bevalling is altijd in het ziekenhuis en verloopt onder leiding van de gynaecoloog. De meeste inleidingen verlopen zonder complicaties en de risico's van een ingeleide bevalling zijn meestal niet groter dan die van een normale bevalling. Wel is het mogelijk dat als men met de inleiding begint terwijl de baarmoedermond nog niet goed rijp is, bestaat er een grotere kans op een zeer langdurige bevalling. Soms wordt geen volledige ontsluiting bereikt en is een keizersnede noodzakelijk.

Bij een natuurlijke bevalling is er vaak een geleidelijke opbouw van de weeën in frequentie en in kracht. Bij een ingeleide bevalling worden de weeën kunstmatig opgewekt en kunnen ze daardoor als pijnlijker en heftiger worden ervaren. Soms komen er door het hormooninfuus te veel weeën te snel achter elkaar (hyperstimulatie). Als dit lang duurt kan zuurstofgebrek bij de baby optreden.

Lees voor meer informatie de voorlichtingsfolder 'Het inleiden van de bevalling' van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

 

Serotiniteit

De normale periode om te bevallen is van 37 tot 42 weken, dus tussen 3 weken vόόr- en 2 weken ná de uitgerekende datum. 50% van de zwangerschappen duren langer dan 40 weken en het is dus heel gebruikelijk dat iemand 'over tijd loopt'. Is iemand langer dan 42 weken zwanger dan noemen we dat 'serotiniteit'. Serotiniteit komt voor bij maar 5% van de vrouwen.