Kosten van kraamzorg

De kraamzorg die wij bieden is in het basispakket van je zorgverzekering opgenomen. Dit betekent dat de verzekeraar de voorgeschreven uren kraamzorg vergoedt.

Eigen bijdrage

Zoals voor elke kraamzorgorganisatie geldt, zijn wij verplicht een wettelijke eigen bijdrage bij jou in rekening te brengen. Deze eigen bijdrage moet je zelf betalen. In 2021 bedraagt de wettelijke eigen bijdrage € 4,60 per uur kraamzorg. De hoogte van de eigen bijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de overheid. De eigen bijdrage wordt rechtstreeks door de zorgverzekeraar geïnd of door ons via automatische incasso. Na aanmelding informeren we je over de precieze gang van zaken.

Heb je een aanvullende verzekering, dan is de kans groot dat je de eigen bijdrage vergoed krijgt. Ook andere producten en diensten zoals advies van een lactatiekundige of de huur van artikelen zoals borstkolven worden vaak vergoed. Neem daarom je polisvoorwaarden goed door of informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar

Tegen het einde van ieder jaar kun je van zorgverzekaar veranderen. Als je van zorgverzekeraar gaat veranderen, maar je weet nog niet wie je nieuwe verzekeraar wordt, dan kun je je toch al aanmelden bij PUUR Kraamzorg. Vermeld bij aanmelding je huidige zorgverzekeraar. We vragen je wel of je de gegevens van je nieuwe zorgverzekering aan ons wilt doorgeven zodra deze bekend zijn. 

Algemene Voorwaarden

Lees hier de Algemene Voorwaarden (.pdf) van PUUR Kraamzorg.

Extra kraamzorg kopen

Extra kraamzorg als ondersteuning voor het hele gezin

Het is natuurlijk mogelijk dat je in de weken na de kraamtijd behoefte hebt aan toch wat extra ondersteuning. Misschien voel je je nog onzeker of ben je oververmoeid. In dat geval kun je je zorg naar wens en behoefte verlengen na de kraamweek of na ontslag uit het ziekenhuis.