Kwaliteit is ons dierbaar

Onze cliënten zijn ons dierbaar. Alleen de hoogste kwaliteit van zorg is goed genoeg. Daarom voldoet Geboortecentrum PUUR aan alle kwaliteitsborgen en keurmerken die gesteld worden aan verloskundigen- en kraamzorgpraktijken. Op deze pagina een overzicht. Daarnaast zijn we lid van de brancheorganisaties KNOV voor verloskundigen en BO Geboortezorg voor kraamzorgorganisaties.

HKZ/ISO 9001

PUUR Kraamzorg, het kraamzorgbureau van het Geboortecentrum is HKZ/ISO 9001 gecertificeerd. Met dit keurmerk voldoen wij aan alle eisen die gesteld worden vanuit de sector, zorgverzekeraars, cliënten en de overheid. Het certificaat wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld door een onafhankelijke certificatie-instelling. 

Borstvoedingscertificaat

De verloskundigenpraktijk en het kraamzorgbureau van Geboortecentrum PUUR zijn in het bezit van het WHO/Unicef-certificaat voor Borstvoeding. Met dit certificaat tonen wij aan de regels van WHO/Unicef in praktijk te brengen en mag het Geboortecentrum zich een "WHO/Unicef Baby Friendly Hospital Initiative gecertficeerde instelling" noemen. Al onze medewerkers werken volgens het borstvoedingsprotocol van het Geboortecentrum. Elke drie jaar vindt een herbeoordeling door de Stichting Zorg voor Borstvoeding plaats. 

Zorgverzekeraars

Omdat Geboortecentrum PUUR voldoet aan de eisen die door zorgverzekeraars aan een verloskundigenpraktijk en en een kraamzorgbureau worden gesteld, hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Verloskundige zorg en kraamzorg worden vergoed vanuit het basispakket. Voor kraamzorg geldt een wettelijke eigen bijdrage.

BIG register

De overheid borgt met het BIG-register het minimale niveau aan kennis en vaardigheden dat van een beroepsbeoefenaar in de zorg mag worden verlangd. Door inschrijving in het BIG register is een verloskundige bevoegd om haar beroep uit te oefenen. Eis voor (her)registratie is dat zij haar deskundigheid en vaardigheden op peil houdt.

Barbara Ebskamp, BIG registratienummer 49032769403
Elvira van Kuilenburg-van Doorn, BIG registratienummer 29055398503
Margo Linssen, BIG registratienummer 49066860803
Kirsten van de Ruit, BIG registratienummer 69912973903
Michelle van Dijck-van der Salm, BIG registratienummer 79055118703
Marette Stolp, BIG registratienummer 29035353703
Chantal Sallé-Cassee, BIG registratienummer 39912425903
Dana Neervoort, BIG registratienummer 99916495703
Sari van Kints, BIG registratienummer 49921946203
Femke Cramer, BIG registratienummer 19925458203
Ellen Engbers, BIG registratienummer 79925763803
 

Website van het BIG register

Kwaliteitsregister Verloskundigen

Inschrijving in het Kwaliteitsregister Verloskundigen geeft aan dat de verloskundige actief is en gedurende een afgesproken periode volgens de norm van de beroepsgroep heeft geïnvesteerd in het verwerven van kennis en vaardigheden door het volgen van trainingen en bijscholing.

Alle verloskundige van Geboortecentrum PUUR zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Website Kwaliteitsregister Verloskundigen

Echoregister

De Koninklijke Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) hanteert een echoregister. Echoscopisten die zijn ingeschreven in dit register voldoen aan de (opleidings)eisen om echo's te verrichten. De echoscopisten van het Geboortecentrum zijn bevoegd tot het uitvoeren van eerstelijns echoscopiën en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO).

Barbara Ebskamp, inschrijfnummer E0308
Michelle van der Salm, inschrijfnummer E2902
Kirsten van de Ruit, inschrijfnummer E2004918
Elvira van Kuilenburg, inschrijfnummer E2721

Versieregister

De Koninklijke Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) hanteert een versieregister. Met het versieregister kan de versiekundige kenbaar maken dat ze bekwaam is in het uitvoeren van een uitwendige versie bij stuitligging. Het register waarborgt de kwaliteit van zorg.

Barbara Ebskamp, inschrijfnummer U0308
Michelle van der Salm, inschrijfnummer U2902
Margo Linssen, inschrijfnummer U3745
Marette Stolp, inschrijfnummer U2139

Klachtenbehandeling

Het Geboortecentrum streeft naar een optimale zorgverlening. Mede door de feedback van onze cliënten kunnen wij dit zo houden en zo nodig verbeteren. Mocht het voorkomen dat je niet (volledig) tevreden bent over onze zorg, dan vragen wij je dat rechstreeks aan ons kenbaar te maken. Hopelijk kunnen we middels een goed gesprek de onvrede bij je wegnemen. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, kan je het volgende doen:

Verloskunde
  • Je neemt contact op met de klachtenfunctionaris van CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Je kunt je klacht direct melden via het klachtenformulier verloskunde
Kraamzorg


Ook is het mogelijk je klacht voor te leggen aan een Onafhankelijke Bemiddelaar.