Nekplooimeting

Tijdens een echo nekplooimeting wordt er gekeken naar de dikte van het vocht in de plooi van het nekje van de baby. Is deze plooi dikker dan normaal dan is er een iets hogere kans op aandoeningen, zoals bijvoorbeeld het Downsyndroom.

Combinatietest

Een nekplooimeting is onderdeel van de combinatietest. Dit is een test die jouw specifieke kans berekent op het krijgen van een kind met Downsyndroom, Edwardssyndroom of Patausyndroom. Naast de nekplooimeting zijn er meerdere factoren die hierop van invloed zijn, o.a.:

  • Hormoonspiegels in het bloed van de aanstaande moeder.
  • Leeftijd van de zwangere

Wanneer?

Een nekplooimeting (als onderdeel van de combinatietest) kan gedaan worden tussen 11 en 14 weken. 

Uitslag

Blijkt uit de test dat er sprake is van een verhoogd risico (van meer dan 1 op 200) dan kan er met verder onderzoek (zoals NIPT, vlokkentest of vruchtwaterpunctie) worden bekeken of de baby één van deze aandoeningen heeft.

Lees voor meer informatie ook:

Kosten

De nekplooimeting is onderdeel van de combinatietest. De combinatietest wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar bij sommige verzekeraars wordt de test wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Ben je niet aanvullend verzekerd, dan betaal je de combinatietest (inclusief echo nekplooimeting) zelf.

Combinatietest

nekplooimeting

De combinatietest is een test die jouw specifieke kans berekent op het krijgen van een kind met downsyndroom, edwardssyndroom, of patausyndroom. De test bestaat uit een bloedafname bij de moeder en een echoscopische nekplooimeting.

Prenatale screening

Onderzoek

Je kunt in de zwangerschap de baby laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening. Je kunt kiezen voor twee onderzoeken: (1) de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en (2) onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (20 wekenecho). Je kunt zelf beslissen of je deze onderzoeken laat doen.