Wanneer een ongehuwde partner het kind erkend heeft, betekent dat niet, dat hij/zij ook het ouderlijk gezag met de moeder deelt. Ouderlijk gezag is het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Daarnaast is diegene die het ouderlijk gezag over een kind heeft, ook zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Ieder kind onder de 18 jaar staat onder ‘gezag’ van één of meerdere volwassenen.

Gezamenlijk gezag

Bij ongehuwde ouders gaat het gezag alleen naar de moeder. Als ook de vader het ouderlijk gezag wil krijgen, dan moet samen met de moeder een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. De vader of duomoeder moet dan wel het kind erkend hebben. 

Aanvragen

Ouderlijk gezag moet je aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Je kunt het digitaal aanvragen of met het aanvraagformulier 'Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige'. Beide mogelijkheden zijn te vinden op de www.rechtspraak.nl. Je hebt daar je beider DigID voor nodig en het burgerservicenummer (BSN) van jullie kindje.

Kijk ook voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.