Uit recente cijfers blijkt dat voor laag-risico-zwangeren (= vrouwen die onder controle zijn bij de verloskundige) een thuisbevalling net zo veilig is als een ziekenhuisbevalling. Dit wordt beschreven in het artikel Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529.688 low-risk planned home and hospital births in het BJOG.

De auteurs, onder wie gynaecoloog Jan Nijhuis en TNO-onderzoeker Simone Buitendijk, concluderen dat de oorzaak van de hoge babysterfte in Nederland (Euro Peristat 2008) niet te wijten is aan de cultuur van thuisbevalling.

Nog niet eerder was op zulk een grote schaal en zo gecontroleerd onderzoek gedaan. Het artikel verscheen in het British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Het onderzoek

Om welke groep zwangeren ging het in het onderzoek? Om alle laag-risico-zwangeren die tussen 1 januari 2000 en 31 december 2006 zijn bevallen onder leiding van hun eerstelijns verloskundige. Al deze vrouwen konden kiezen of ze thuis of in het ziekenhuis wilden bevallen. In beide gevallen werden ze begeleid door hun eigen verloskundige. In totaal waren dit 529.688 zwangeren.

Van de vrouwen koos 61 procent voor een thuisbevalling en 31 procent voor een ziekenhuisbevalling. De overige 8 procent was onbekend. Van de vrouwen werd ook geregistreerd of zij Nederlands of niet-Nederlands waren en hun leeftijd en inkomensgroep. De sterftecijfers tijdens en vlak na de geboorte werden vergeleken voor deze groepen.

De resultaten

Er werd geen significant verschil in sterftecijfers gevonden voor de groep die thuis wilde bevallen, vergeleken met de groep die in het ziekenhuis wilde bevallen. De sterftepercentages voor de eerste 24 uur waren voor beide groepen 0.05 procent en voor de eerste 7 dagen 0.06 (thuis) en 0.07 procent (ziekenhuis). Los hiervan werden wel hogere sterftecijfers gevonden voor niet-Nederlandse vrouwen en vrouwen boven de 35. Dit is overigens een bekend gegeven. Hiervoor werd gecorrigeerd bij het interpreteren van de resultaten.

Steun in de rug voor thuisbevalling

Een (vertaald) citaat uit het artikel: 'De studie laat zien dat de relatief hoge babysterfte in Nederland niet verklaard kan worden door het grote aantal geplande thuisbevallingen. De resultaten zijn een steun in de rug voor het beleid om laag-risico-zwangeren zelf hun plek van bevalling te laten kiezen. De resultaten laten zien dat het plannen van een thuisbevalling een veilige optie is in een land met een zorgsysteem waarin voldoende deskundige verloskundigen zijn, die de geschiktheid van een thuisbevalling beoordelen, en een geïntegreerd verwijssysteem.'

Toekomstig onderzoek

De auteurs geven aan dat er nog meer onderzoek nodig is. Het ideale onderzoek, waarbij zwangeren op basis van toeval in een van de twee groepen (thuis of ziekenhuis) worden ingedeeld, blijkt helaas niet mogelijk. Jan Nijhuis heeft dit geprobeerd. Maar als puntje bij paaltje kwam, wilden vrouwen toch zelf beslissen. Waarom is dit gebrek aan willekeur in deze studie hinderlijk? Omdat er sprake kan zijn van zelfselectie. Vrouwen die voelen dat ze gezond zijn en zeker van zichzelf zijn, kiezen misschien vaker voor thuisbevalling. Dat bemoeilijkt een eerlijke vergelijking van sterftecijfers tussen thuis en ziekenhuis. Toch is dit geen probleem voor de conclusie van het onderzoek. Die is namelijk dat vrouwen die thuis willen bevallen, geen groter risico lopen op sterfte van hun baby. En dat is wat verloskundigen graag willen overbrengen.