Wat gebeurt er met jullie kind(eren), wanneer jullie beide iets overkomt. Dat zijn dingen waar je liever niet over na wil denken. Je wilt het beste voor je kind en mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan wil je graag zelf zeggenschap hebben over de toekomst van je kind(eren). Daarom is het belangrijk om de voogdij goed te regelen.

Wanneer je de voogdij niet geregeld hebt, zal de kantonrechter de familie oproepen om samen te overleggen. Lukt dat niet dan zal de kinderbescherming erbij betrokken worden en zal het kind in een pleeggezin geplaatst worden. Dit komt gelukkig niet vaak voor.

Wat moet je doen?

Het is niet genoeg om thuis op papier te zetten wie je aanwijst als voogd over je kind(eren). Het is wettelijk verplicht dit via de notaris vast te leggen in een testament of notariële akte.

Voor meer informatie kijk op de website van de Rijksoverheid.