vruchtwaterpunctie

Je kunt een vruchtwaterpunctie laten doen na 15 weken zwangerschap. Er worden met behulp van een naald via de buikwand van de zwangere een beetje vruchtwater afgenomen. Het vruchtwater bevat de chromosomen van het kind die onderzocht zullen worden op afwijkingen.

Wat kan er onderzocht worden?

Met een vruchtwaterpunctie krijg je zekerheid of je kind downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom heeft. Ook kunnen er bepaalde stofwisselingsziekten opgespoord worden en kan DNA-onderzoek worden verricht. 

Miskraam

Het nadeel van de vruchtwaterpunctie is dat er een kans is op een miskraam door het onderzoek. Dit komt voor bij 2 van de 1000 vrouwen die dit onderzoek krijgen; 998 vrouwen krijgen geen miskraam door het onderzoek. 

Wanneer een vruchtwaterpunctie?

Je kunt kiezen voor het laten verrichten van een vruchtwaterpunctie wanneer:

  • de combinatietest een verhoogd risico aangeeft
  • je bij de NIPT een afwijkende uitslag hebt ontvangen
  • er in de familie chromosomale aandoeningen voorkomen.
  • er in de familie erfelijke stofwisselingsziekten voorkomen die met invasieve diagnostiek/vruchtwaterpunctie zijn op te sporen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de vruchtwaterpunctie:

Bekijk het filmpje over de vruchtwaterpunctie van het UMC St Radboud.

Combinatietest

nekplooimeting

De combinatietest is een test die jouw specifieke kans berekent op het krijgen van een kind met downsyndroom, edwardssyndroom, of patausyndroom. De test bestaat uit een bloedafname bij de moeder en een echoscopische nekplooimeting.

NIPT

NIPT

De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoom- afwijkingen en kan zo bepalen of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.