Happy mama met baby

Vanaf 1 januari 2006 valt kraamzorg voor iedereen binnen het basispakket van de zorgverzekering. Kraamzorg ontvang je tijdens de eerste acht tot tien dagen na de bevalling. In geval van een ziekenhuisopname kan dit soms anders zijn.

Hoeveel uren vergoede kraamzorg krijg je?

Het aantal kraamzorguren dat voor jou benodigd is, wordt bepaald aan de hand van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Dit is een handleiding waarmee alle kraamzorgaanbieders, verloskundigen en verzekeraars in het hele land objectief en op dezelfde manier de benodigde kraamzorg vaststellen.

Op meerdere momenten wordt gekeken welke kraamzorg jij nodig hebt. De eerste keer is dat tijdens het intakegesprek dat plaatsvindt tussen de 32 en 36 weken zwangerschap. De intake wordt gedaan door een intaker van PUUR Kraamzorg. De zorgbehoefte wordt samen met jou besproken en in kaart gebracht. Het aantal zorguren wordt zorgvuldig bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Dit aantal zorguren wordt vastgelegd op het indicatieformulier.

Herindicatie

Omdat niet alles vóór de bevalling bekend is, kijken we ook op andere momenten welke zorg jij nodig hebt. Dat gebeurt direct na jouw bevalling en tijdens de zorgverlening in de kraamperiode. Als het nodig is, wordt de geboden zorg aangepast. Dat noemen we een herindicatie. Deze herindicaties worden vastgelegd in het kraamzorgdossier en worden uitgevoerd door jouw eigen verloskundige in overleg met jouw kraamverzorgende.

Extra kraamzorg kopen

Extra kraamzorg als ondersteuning voor het hele gezin

Het is natuurlijk mogelijk dat je in de weken na de kraamtijd behoefte hebt aan toch wat extra ondersteuning. Misschien voel je je nog onzeker of ben je oververmoeid. In dat geval kun je je zorg naar wens en behoefte verlengen na de kraamweek of na ontslag uit het ziekenhuis.

Kosten van Kraamzorg

Kosten van kraamzorg

De kraamzorg die wij bieden is in het basispakket van je zorgverzekering opgenomen. Dit betekent dat de verzekeraar de voorgeschreven uren kraamzorg vergoedt.