In Nederland mag je maximaal tot vier weken voor de uitgerekende datum werken (36 weken zwangerschap). Daarna moet je verplicht met zwangerschapsverlof. Je mag ook twee weken eerder stoppen en bij 34 weken zwangerschap verlof opnemen. Het zwangerschapsverlof duurt tot je bevalling.

Bevallingsverlof

Het bevallingsverlof gaat in op de dag dat je bevallen bent en duurt minimaal 10 weken. Samen met het zwangerschapsverlof heb je recht op 16 weken verlof. Ook als je na de uitgerekende datum bevalt, blijft je bevallingsverlof minimaal 10 weken. Beval je bijvoorbeeld twee weken eerder dan de uitgerekende datum dan worden die weken zwangerschapsverlof opgeteld bij het bevallingsverlof. Je hebt dan dus 4 weken zwangerschapsverlof en 12 weken bevallingsverlof.

Sinds 1 januari 2015 kun je je bevallingsverlof laten verlengen als je baby langer dan één week in het ziekenhuis heeft gelegen.

Check voor meer informatie over zwangerschapschapsverlof op de website van de Rijksoverheid of bespreek je vragen met de Arbo instantie van je werkgever.

Werk

Tijdens je zwangerschap kun je gewoon blijven werken, maar het is goed om te weten welke rechten je hebt. Zodra je je werkgever vertelt dat je zwanger bent, is hij/zij verplicht in het werk de gezondheid van jou en je baby te beschermen.